Lesmaterialen » Basisonderwijs

2. Water

Leskist wateroverlast

icon reserverenDit lesmateriaal reserveren »
Organisatie : CNME De Rollen
Code : 2.2.4
Soort : 4. Leskist
Groep : 6, 7, 8
Kerndoel : 35, 39, 42, 43, 44, 45, 48 meer informatie »
Periode : vanaf december 2019
Locatie : op school
Duur : 1 dag tot 2 weken
Kosten : € 32,50 (per groep)

Leerdoel

De kinderen ervaren dat ieder een rol heeft in het klimaatbestendig maken van stad en dorp. 

Inhoud & werkvorm

Wateroverlast en langdurige perioden van droogte zijn een gevolg van de klimaatverandering. Hoe kunnen we ons voorbereiden op de toekomst? Gemeenten en waterschappen nemen maatregelen, binnen en buiten de bebouwde kom, maar zij kunnen dat niet alleen. Elke burger kan bijdragen, bijvoorbeeld door de manier waarop huis en tuin worden ingericht.

Maquette woonwijk
Dit lesmateriaal maakt de materie heel visueel en inzichtelijk. Je krijgt een maquette van een woonwijk, die op twee manieren ingericht kan worden. De manier die wateroverlast veroorzaakt en de manier waarbij aanpassingen/oplossingen zijn aangebracht.
Met deze leskist haal je het mondiale probleem klimaatverandering dichtbij huis, met veel ruimte voor eigen handelingen.

Breed onderwerp
Je kunt dit koppelen aan omgevingsonderwijs, aardrijkskunde, wiskunde, biologie en burgerschap. De werkvormen kunnen variëren van demonstratie tot onderzoeken. Ook ontwerpend leren kan hieraan gekoppeld worden, waar het gaat om oplossingen bedenken.
Kijk hier voor een korte demo.

Organisatie & uitvoering

Bij de maquette krijg je materialen voor een opdrachtencircuit en suggesties voor OenO.

Opties
Deze leskist past bij de Gastles Wateroverlast

icon reserverenDit lesmateriaal reserveren »

« Terug naar het overzicht van alle lesmaterialen en activiteiten binnen het thema "2. Water".

Leskist wateroverlast

Overige activiteiten en materialen binnen dit thema:


Welkom | Over De Rollen | Activiteiten | Lesmaterialen | Excursies | Nieuws | Contact

©2020 CNME De Rollen | Disclaimer | Sitemap