Lesmaterialen » Basisonderwijs

1. Natuur

Professor van Wiegen ziet ze vliegen

icon reserverenDit lesmateriaal reserveren »
Organisatie : CNME De Rollen
Code : 1.2.13
Soort : 4. Leskist
Groep : 4, 5, 6
Kerndoel : 40, 41, 42 meer informatie »
Periode : Hele jaar door
Locatie : eigen klas en rond de school
Duur : 2 weken
Kosten : € 12,50 (per groep)

Leerdoel

Het doel is om kennis op te doen over vogels in de omgeving, om interesse te wekken voor vogels in de omgeving, om het waarnemen te stimuleren en onderzoeksvaardigheden (in dit geval onderzoek naar vogels) te vergroten.

Inhoud & werkvorm

Help! Professor van Wiegen is uit de boom gevallen! Wie zet nu zijn onderzoek voort?
Leskist over vogels aan de hand van Verhalend ontwerp en met Onderzoekend en Ontwerpend leren.

De klas krijgt van Professor van Wiegen een brief met de vraag of de leerlingen hem willen helpen bij zijn vogelonderzoek. Want binnenkort moeten hij zijn resultaten presenteren in een boek. Maar de professor heeft een ongeluk gehad, hij hoopt dat de kinderen hem kunnen helpen. Met behulp van verrekijkers, vergrootglazen, boeken en misschien wel het allerbelangrijkste: een geheimzinnig aantekeningenboekje, vol met schetsjes en krabbels over de ontdekkingen die de professor reeds deed.

De leerlingen verwerken hun bevindingen tot een mooi vogelboek.

Organisatie & uitvoering

Het project start met de brief. Daarna volgt een verkenning van het probleem en de materialen. Een onderzoek wordt opgezet, uitgevoerd en gepresenteerd.

Optie: bij deze leskist sluit aan: leskist Eieren

Deze leskist is aangeschaft met subsidie van Stichting Natuurfonds Sittard-Geleen.

icon reserverenDit lesmateriaal reserveren »

Welkom | Over De Rollen | Activiteiten | Lesmaterialen | Excursies | Nieuws | Contact

©2019 CNME De Rollen | Disclaimer | Sitemap