Onze organisatie Het bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

  • José Ie voorzitter
  • Glenn van der Heijden vice-voorzitter en secretaris (aftredend)
  • Casper Bruens penningmeester (aftredend)
  • Ria Dielissen algemeen lid
  • Math de Loo algemeen lid
  • Tjalle Fijlstra algemeen lid
  • vacature

Beloningsbeleid
De bestuurders zijn onbezoldigd.

 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het functioneren van het CNME en stelt jaarlijks de begroting, het werkplan en het jaarverslag vast. 

Welkom | Over De Rollen | Activiteiten | Lesmaterialen | Excursies | Nieuws | Contact

©2020 CNME De Rollen | Disclaimer | Sitemap