Vergroenen schoolplein

Wat is een groen schoolplein?
‘Het' groene schoolplein bestaat niet. De mogelijkheden zijn eindeloos. Kiest de ene school voor simpel: tegels eruit en planten erin, bij een andere school gaan álle tegels eruit, wordt een speels terrein gecreëerd met allerlei groene elementen en natuurspeelmogelijkheden. Een groen schoolplein sluit aan bij de visie en manier van leren van de school.
Op een groen schoolplein zijn natuurlijke elementen aanwezig als: zand, speelwater, bomen, struiken, bloemen, vijvers, grasvelden, schooltuinen, beschutte natuurlijke plekjes, amfitheater en dieren. Groene schoolpleinen zijn zo ingericht dat kinderen worden uitgedaagd te spelen in en met deze natuurlijke elementen.

Waarom veranderen?
Spelen in de natuur draagt bij aan een evenwichtige, gezonde ontwikkeling en kinderen vertonen meer exploratief en meer creatief speelgedrag. Door klimmen en klauteren worden de motorische vaardigheden uitgedaagd, kinderen oefenen en verleggen grenzen, ontwikkelen zelfvertrouwen en veerkracht. Er is plek om te chillen, om natuuronderzoek te doen en om te fantaseren.

De aanpak en waar beginnen?
Heb je als school of als BSO plannen om je plein te vergroenen, dan kan CNME De Rollen je helpen.
We inventariseren de wensen en randvoorwaarden, denken mee over mogelijkheden, adviseren bij het projectplan en begeleiden in het verdere traject met aspecten als ontwerp en fondsenwerving. Indien gewenst adviseren we over moestuinieren en hoe je de buitenruimte volop kunt benutten voor educatie.

Zet je eerste stap
Voor procesbegeleiding, informatie, een oriënterend gesprek of een presentatie: info@derollen.nl

Welkom | Over De Rollen | Activiteiten | Lesmaterialen | Excursies | Nieuws | Contact

©2020 CNME De Rollen | Disclaimer | Sitemap