Nieuws

|

02 november 2022

Educatieve voedselbosjes

De komende twee jaar kunnen er dertig educatieve voedselbosjes in Zuid-Limburg aangelegd worden! De subsidie hiervoor is toegekend door LEADER. De bosjes zijn bedoeld voor scholen in het primair onderwijs, in het landelijk gebied. Met deze bosjes komen thema’s op de school aan de orde als: Waar komt ons voedsel vandaan? Wat doet de boer? Wat is een voedselbosje? Uiteraard passen we al deze kennis toe in de praktijk! Een boerderijbezoek is ook onderdeel van het programma.