De Rollen is met verlof. Vanaf 30 juli zijn we weer bereikbaar, vanaf 19 augustus is het voltallig team weer present. Fijne vakantie!

Handkarritten

Activiteit

In het kort

Activiteit

Op pad met de handkar

Organisatie

Stichting De Rollen

We hebben een oude handkar aangeschaft. Eentje die verhalen ontlokt uit vervlogen tijden, toen er nog geen flats bestonden. Gevuld met groen en altijd een gevulde koffiekan. We gaan aan de deur, ook op twaalf hoog. Het gegeven dat we een goed doel zijn en ‘niet van de corporatie of gemeente’, verlaagt de drempel voor écht contact. Een stekje, een kop koffie, maakt veel los, zo blijkt. De verhalen en inzichten delen we op Facebook en LinkedIn. Daar waar we aanknopingspunten zien, schakelen we met de partners in de buurt.