Partners

We werken met heel veel en veel verschillende partners samen. Dat moet ook. Willen we de doelen halen voor een duurzame toekomst, dan hebben we iedereen nodig. Bovendien is het inspirerend en effectiever; samen krijg je meer voor elkaar. Samen is tot slot ook gewoon leuker.

Hoofdpartners

Gemeente Sittard-Geleen is onze belangrijkste partner. Sittard-Geleen is een Global Goals Gemeente en onderschrijft het belang van samenwerken voor een veerkrachtige stad waar natuur, economie en solidariteit hand in hand gaan.

In samenwerking met Waterschap Limburg zijn diverse activiteiten en lesmaterialen ontwikkeld om watereducatie op de kaart te zetten.

In samenwerking met GGD Zuid Limburg hebben we het project ‘Jong Leren Eten’ invulling gegeven. Het project laat kinderen meer in aanraking komen met kennis en activiteiten over voedsel, zodat ze zelf gezonde én duurzame keuzes kunnen maken.

In samenwerking met ARK Rewilding Nederland zijn de Grensmaaslessen ontwikkeld. Veel van de gereserveerde lessen die geen doorgang hebben kunnen vinden, zijn verplaatst naar 2022.

Daarnaast is IVN voor ons een belangrijke partner bij natuureducatie. Met name de lokale afdelingen (Born-Land van Swentibold, Elsloo, Stein, Spau-beek en MunsterGeleenSittard) zijn vaste partners in de uitvoering van diverse projecten en activiteiten.

Binnen de woningcorporaties is ZoWonen een fijne partner waarmee we bijvoorbeeld in Geleen-Zuid samen bouwen aan de buurt voor een betere en duurzame toekomst.

Een bijzondere partner hebben we gevonden in De Tuinen van Zuid. Zij zijn een Urban Living Lab die de stedelijke vergroening wil versnellen. Dat doen ze niet alleen met hulp van technologie en innovatie, maar ook met participatie. Daarin vinden we elkaar: Door te bouwen aan een sterke gemeenschap, bouwen we samen aan een duurzame toekomst.

Overige partners

Steam Limburg, Innovo, Pallas Vrijescholen, Trevianum College, Graaf Huyn College, LVO Limburgs Voortgezet Onderwijs, Triade, Movare Onderwijsstichting, Stichting Kindante, Leren voor Morgen, Struikroven, WML, Water Klaar, NK Tegelwippen, Streekboerderij Daniken, Dierenbescherming, Zo Wonen, Partners in Welzijn, Gezonde School, Jong Leren Eten, Plastic Soup, Supporter van Schoon, Vaste Prik Sittard-Geleen, Boerderij Harteveldt, Wij Schwienswei, Nationale Boomfeestdag, Stichting Steenbreek, SDG Nederland, SDG House Maastricht, Eco-Schools, Gemeente Stein, Gemeente Sittard-Geleen, Gemeente Beek, The Natural Step, Wijkplatform Geleen Zuid & de Kluis, Scouting Nederland, ECSPlore, Plök, Tuinen van Zuid, Stadslab Sittard-Geleen, GDO Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling, ARK Rewilding Nederland, De IJzeren Man, CNME Maastricht, Huts Spot, Cradle to Cradle