Deze activiteiten staan op de kalender

Activiteit

|
1 May 2023

Ontdekken langs de Grensmaas

Met een stok in de poep porren, de mooiste stenen uitzoeken, vissen naar waterdiertjes en speuren naar sporen.

Activiteit

Workshop Global Goals voor verenigingen

Workshop ontwikkeld om (buurt)organisaties een boost te geven.

Activiteit

Handkarritten

Op pad met een oude handkar die verhalen ontlokt uit vervlogen tijden.