Over ons

Visie

Stichting De Rollen is zich ervan bewust dat niet iedereen de ‘luxe’ heeft om met duurzaamheid bezig te zijn. De Rollen is er wel van overtuigd dat iedereen in kleine stapjes wil bijdragen aan een wereld waarin we minder verspillen, minder ‘nemen’ en waarin iedereen meedoet. ‘Niet omdat het moet, maar omdat de wereld zo mooi is’.

Missie

Vanuit de combinatie van passie, kennis en attitude wil Stichting De Rollen een betere toekomst dichterbij brengen. De Rollen doet dat door iedereen zelf de stappen te laten zetten die in zijn of haar macht liggen. De Rollen maakt het grote klein: de hele wereld kunnen wij niet veranderen, wel wat we op onze boterham doen. En als iedereen de juiste stapjes zet, brengen al die stapjes samen ons dichterbij de gedroomde optelsom: een betere wereld.

Ambitie

In 2025 is Stichting De Rollen met haar expertise een onmisbare schakel in het regionale netwerk van organisaties die projecten uitvoeren en daarmee bijdragen aan een duurzame toekomst. Duurzaamheid staat daarbij in het licht van de 17 werelddoelen (de Global Goals).

NME Centrum

Stichting De Rollen is een NME-Centrum en is aangesloten bij de vereniging GDO (Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling). De Rollen biedt Natuur en MilieuEducatie voor iedereen. In het werkgebied Sittard-Geleen, Stein en Beek werken we overwegend voor scholen en daarnaast ook andere partners zoals het opbouwwerk, de woningcorporaties en buurtorganisaties. Samen met CNME in Maastricht en NMC De IJzeren Man in Weert, zijn we de Natuur- en MilieuEducatiepartners van Limburg.


Bestuur

Het bestuur, dat ons pro bono ondersteunt met raad en daad, bezit waardevolle kennis en vaardigheden die ons zowel organisatorisch, maar zeker ook inhoudelijk verder helpen. Zij komen gemiddeld zes keer per jaar bijeen.

Voorzitter (en secretaris):
Gerdi Breembroek (adviseur Geothermische energie, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).

Penningmeester:
Math de Loo, (raadslid Groen-Links Gemeente Sittard-Geleen).

Algemeen bestuurslid:
Harry Boesten (mediator, interim manager en veel ervaring binnen diverse organisaties)

Algemeen bestuurslid:
Caroline Habets (advocaat en onderwijsdeskundige).

Team

Het team bestaat uit vier betaalde krachten (2,3 fte in totaal).

Lucienne Wolthuis
Onze consulent educatie en onze rots in de branding. Al 14 jaar werkzaam voor de stichting met heel veel ervaring voor de klas, ook in het speciaal onderwijs.

Séverine Louf
Heeft de wereld van de woningcorporaties meegenomen naar De Rollen. Zij vervult naast het coördinatorschap van de stichting ook de functie van projectleider duurzaamheid en participatie.

Lianne van Tilburg
Projectleider educatie. Deze Sittardse biologe is thuis in het nieuwste (voortgezet) onderwijs. Zij ondersteunt tevens scholen die naast het curriculum, ook de bedrijfsvoering, het gebouw en de omgeving willen verduurzamen.

Petra Konte
Ontzorgt ons op administratief vlak.

Het team krijgt hulp van vrijwilligers. Zij ondersteunen ons bij activiteiten, controleren de leskisten, helpen bij IT-gerelateerde vraagstukken en voeren klussen uit (reparatie en creatie van materialen).