De Rollen is met verlof. Vanaf 30 juli zijn we weer bereikbaar, vanaf 19 augustus is het voltallig team weer present. Fijne vakantie!

Educatie

Ons educatieaanbod gaat uit van ervaring en samenhang. Alle zintuigen gebruiken, zelf ervaren, werken vanuit de eigen leervraag en vakken in samenhang onderwijzen. Dat maakt het niet alleen boeiend, maar bereidt de leerlingen ook beter voor op het kunnen oplossen van complexe duurzaamheidsvraagstukken.

We helpen met het maken van de eerste stappen. Dat doen we door te kijken naar wat bij de school past en de weg te wijzen. We zijn erkend Eco-Schoolsbegeleider en we zijn thuis in de werkwijze van The Whole School Approach. Het curriculum, de bedrijfsvoering en de schoolomgeving (vergroenen schoolplein, buurtparticipatie) komen aan bod.

Heb je een vraag?