Participatie

Niet iedereen heeft de ‘luxe’ om met duurzaamheid bezig te zijn. Wij zijn er wel van overtuigd dat iedereen in kleine stapjes wil bijdragen aan een wereld waarin we minder verspillen, minder ‘nemen’. Een wereld waarin iedereen meedoet.

Onze aandacht gaat dan ook in het bijzonder uit naar buurten waar de leefbaarheid onder druk staat. De buurten waar bewoners soms worstelen met de dag van vandaag en dus ook met de wereld van morgen.

Juist hier, waar bewoners het hardst worden geraakt door de klimaat- en energiecrisis (onder andere hittestress, energiearmoede) zien wij mogelijkheden. Door te bouwen aan een sterke gemeenschap bouwen we aan een duurzame toekomst. Dat kunnen we uiteraard nooit alleen. Dat doen we door intensief samen te werken met partners in de buurt.

Heb je een vraag?